Akty strzeliste

Akty strzeliste - są to krótkie wezwania modlitewne, powtarzane wielokrotnie, skierowane do Boga, Maryi lub świętych ze szczególnym zaangażowaniem naszej wiary i ufności. np.

 

Akty strzeliste za zmarłych

Boże, miłosierny Panie, daj duszom sług i służebnic Twoich miejsce w niebie, błogosławiony pokój i jasność Twojego światła.

Panie, wysłuchaj łaskawie naszych modlitw za dusze sług i służebnic Twoich, za które się modlimy prosząc, abyś je przyjął do społeczności swoich Świętych.

Spraw, prosimy Cię Panie, aby dusze sług i służebnic Twoich, oczyszczone ze swoich win, otrzymały przebaczenie i wieczny odpoczynek.


Akty strzeliste do Trójcy Przenajświętszej

W Ciebie wierzę, Tobie ufam, Ciebie miłuję, Ciebie uwielbiam, błogosławiona Trójco, jedyny Boże;  zmiłuj się nade mną teraz i w godzinę śmierci mojej i zbaw mnie.

Błogosławię Cię Boże, w Trójcy Jedyny, obecny w moim kochanym Aniele Stróżu i dziękuję, że mi Go dałeś.

 

Akty strzeliste do Pana Jezusa

Jezu ufam Tobie. Troszcz się Ty.

Serce Jezusa w Tobie pokładam nadzieję.

Panie Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego.

Serce Jezusa, pałające miłością ku nam rozpal serca nasze miłością ku Tobie!

Najświętsze serce Jezusa zmiłuj się nad nami!

Słodkie serce Jezusa, bądź moją miłością!

Niech będzie miłowane wszędzie Najświętsze Serce Jezusa!

Jezu, ufam Tobie!

Jezu, rozpal serce moje miłością.

Z Bogiem wszystko mogę.

Spocznij Jezu w sercu moim.

O mój Jezu, Miłosierdzia!

Wszystko dla Jezusa.

Jezu Miłosierny wybaw mnie z jarzma grzechu!

Serce Jezusa włócznią przebite, zmiłuj się nad nami.

Dopomóż mi życiem odkrywać Twoje Miłosierdzie.

Zanurz mnie w zdrojach swojego Miłosierdzia.

Uwielbiam Cię Jezu za Twe Miłosierdzie.

W chwilach próby bądź dla mnie Miłosierny.

Panie, potrzebuję Twojej miłości!

Przebacz mi Jezu w Miłosierdziu swoim.

Zawierzam Ci całe swoje życie.

Twój krzyż Panie niech mnie uczy Miłosierdzia.

Nieskończone Miłosierdzie, przenikaj moją codzienność.

Przebacz mi Jezu w Miłosierdziu swoim.

Zawierzam Ci Miłosierny Panie całe swoje życie.

Ogarnij mnie Jezu łaską swego Miłosierdzia.

Uczyń mnie apostołem Twojego Miłosierdzia.

Chwała Ci Jezu Miłosierny.

Daj mi poznać potęgę Twojego Miłosierdzia.

Tulę się w ramionach Twojego Miłosierdzia.

Ufam Miłosierdziu Twojemu.

Skrusz moje serce Swoim.

Rozpal mnie miłością płynącą z Twojego Miłosierdzia.

Jezu Miłosierny - prowadź!

Panie, naucz mnie być miłosiernym.

Bezkresna przepaści Miłosierdzia Bożego, kieruj życiem moim !

O mój Jezu, przebaczenia i Miłosierdzia przez zasługi Twoich Świętych Ran!

Jezu, zmiłuj się nade mną.

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu.

Serce Jezusa gorejące miłością ku nam, rozpal serca nasze miłością ku Tobie.

O Jezu, uczyń mnie godnym wielbienia Ciebie.

O dobry Jezu, Ty wiesz, Ty wiesz, że pragnę Cię kochać.

Daj mi tylko miłość ku Tobie i łaskę swoją a dość będę bogaty, niczego więcej nie pragnę.

Jezu nadziejo duszy stęsknionej, wspomnij na mnie.

O Jezu, spraw bym był pokorny.

 

Akty strzeliste do Matki Bożej

Matko Boża, módl się za nami.

"O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy” - objawione - św. Katarzyna Labourne

O Maryjo Matko Miłosierdzia, módl się za nami!

O Maryjo najpokorniejsza, spraw bym się do Ciebie upodobnił.

Matko Niepokalana, dopomóż mi.

O Pani moja, zbaw mnie.

O dobra Matko, Mistrzyni pokory, spraw bym stał się podobnym do Ciebie.

O Maryjo Panno najpobożniejsza, daj umysłowi memu skupienie.

„O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za masonami i poleconymi Tobie. Amen.” – św. Maksymilian Maria Kolbe

Królowo Szkaplerza Świętego, weź mnie pod Twoją opiekę.

Pani od Arki, Maryjo Matko nasza, Wspomożenie Wiernych, módl się za nami.

Maryjo, Matko Miłosierdzia i Współczucia, Współodkupicielko i Pośredniczko Wszelkich Łask, módl się za nami.

Niepokalana Lilio Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami.

 

Akty strzeliste do Świętej Rodziny

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją!

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, bądźcie ze mną przy skonaniu.

Jezu, Maryjo, Józefie Święty, niech przy Was w pokoju oddam ducha mego.

O Jezu, o Maryjo, wiecie przecież, że Was kocham.

Jezu, Maryjo, bądźcie mi zbawieniem !

Jezus, Maryjo, Józefie, kocham Was, chcę dla Was żyć, dla Was cierpieć i dla Was umrzeć.

O Jezu, o Maryjo, strzeżcie mnie bym się nigdy od Was nie oddalił.

O dobry Jezu, wspieraj mnie! Maryjo, okaż mi się Matką.

O Jezu, o Maryjo, niech tęskni i rozpływa się dusza moja.

 

Akty strzeliste do świętych

O święty Józefie, wzorze i patronie czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego, módl się za nami!

św. Józefie, czuwaj nad nami.

 

Akty strzeliste do Anioła Stróża

Mój Aniele Stróżu, uwielbiam Boga, który Cię do mnie posłał.

Ojcze niebieski, bądź uwielbiony w moim Aniele Stróżu.

Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, że przedstawiasz Bogu moje prośby.

Witam Cię, Aniele, mój Stróżu, na początku nowego dnia i dziękuje Ci za błogosławiony, spokojny sen i proszę pomóż mi przeżyć ten dzień na chwałę Boga Najwyższego.

Dziękuję Ci, Aniele, mój Stróżu, wierny i dobry Przyjacielu, że mi we wszystkim pomagasz i nie zrażasz się moimi grzechami.

Dziękuję Ci, Aniele Stróżu, że jesteś moim bratem i przyjacielem.

Aniele, mój Stróżu, pomóż mi uwierzyć, że jesteś zawsze przy mnie.

Aniele, mój drogi Przyjacielu, pocieszaj mnie we wszystkich smutkach i utrapieniach.

Aniele, mój Stróżu, dziękuje Ci za Twą obecność.

Przepraszam Cię, Aniele Stróżu mój, że dziś Cię zasmuciłem.

Aniele Stróżu N. (podać imię), naucz mnie kochać i akceptować ją (jego) takim, jakim jest.

Aniele, mój Stróżu, naucz mnie, proszę, uwielbiać Boga i za wszystko mu dziękować.

Aniele, mój Stróżu, pomóż mi życzliwie spojrzeć z Twoją miłością na tego człowieka, którego z trudem przyjmuję.

O mój Przyjacielu, Aniele Stróżu, pociesz mnie dziś w moim smutku.

 

Akty wiary, nadziei, miłości i żalu także są aktami strzelistymi
Akt wiary

Wierzę w Ciebie, Boże żywy,
W Trójcy jedyny, prawdziwy.
Wierzę, coś objawił Boże,
Twe słowo mylić nie może.

Akt nadziei

Ufam Tobie, boś Ty wierny,
Wszechmocny i miłosierny.
Dasz mi grzechów odpuszczenie,
Łaskę i wieczne zbawienie.

Akt miłości

Boże, choć Cię nie pojmuję,
Jednak nad wszystko miłuję.
Nad wszystko, co jest stworzone,
Boś Ty dobro nieskończone!

Akt żalu

Ach, żałuję za me złości,
Jedynie dla Twej miłości.
Bądź miłościw mnie grzesznemu,
Do poprawy dążącemu.

 

Święci o aktach strzelistych

"Na tym ćwiczeniu usamotnienia się duchownego i aktów strzelistych, mówił nasz Święty, zależy wielkie dzieło pobożności; bo tymi ćwiczeniami zapełnić można niedostatek wszelkich innych rodzajów modlitwy. A zaniedbanie onych ćwiczeń, niemal żadnym innym sposobem nagrodzić się nie da. Bez nich życie bogomyślne nie może iść dobrze, a życie czynne musi iść źle. Bez nich, wypoczynek jest tylko próżnowaniem, a praca tylko kłopotem. I dlatego poprzysięgam cię, pokochaj te ćwiczenia całym sercem, i bądź im wierną całe życie twoje." - św. Franciszek Salezy

„Aby się nie znużyć, powinno się często w ciągu dnia aktem strzelistym swoje serce wznosić do Boga."św. Filip Neri

„Trzeba strzec w sobie nieustannej pamięci o Bogu, chodzić stale w Jego obecności, do czego dobrą pomocą jest powtarzanie krótkich modlitewek, które święty Augustyn nazywa strzelistymi, gdyż utrzymują one serce w czujności i rozniecają w nim żar ducha. /…/ Nawyk do tego jest jedną z najważniejszych potrzeb życia duchowego. /…/ Kto się tak ćwiczy, ten może w krótkim czasie odnieść bardzo wiele korzyści.”św. Piotr z Alkantary

„Królestwo Boże jest w wewnątrz was. Odnawiajcie więc tę wiarę, kiedy uczycie się, pracujecie, jecie, kładąc się spać, wstając. Dokonujcie westchnień miłości ku Bogu, mówiąc mu z serca : O Dobroci nieskończona, albo inne modlitwy strzeliste. Pozwólcie waszej duszy zanurzyć się w tych modlitwach jak w drogocennym balsamie.”
„Bądź pokorny, uniż się przed Bogiem, ukryj się pod płaszczem Najświętszej Maryi… Pozdrawiaj Ją często ‚Zdrowaś Mario’ i często mów: ‚O, moja droga Matko, pomóż najsłodsza Matko.”św. Paweł od Krzyża

"Waszym duchem nie angażujcie się nigdy zbytnio w prace lub inne zajęcia tak, by zatracić świadomość Bożej obecności. W tym celu, proszę was, abyście często odnawiali czystą intencję wzbudzoną na początku; co jakiś czas odmawiajcie akty strzeliste, które jak strzały trafiają w serce Boga i zmuszają Go (pozwólcie mi użyć tego wyrażenia, które wcale nie jest w naszym przypadku przesadzone), zmuszają Go, mówię, do udzielenia nam swojej łaski i swojej pomocy we wszystkim."  - św. o. Pio 

„Jeżeli nie możesz oddać się dłuższej modlitwie, wzywaj Jezusa w ciągu całego dnia.” (Epist. III, s. 448)

„Akty strzeliste podtrzymują i oczyszczają duszę. Przyczyniają sie one do powiększenia zdroju łask. Ileż to aktów w ciągu dnia i nocy po przebudzeniu można odmówić! Są one bardzo ważne w życiu duchownym; podsycają je, jak drewna podkładane do ognia.”„Rozmawiajmy często z Matką Najświętszą. Wzbudzajmy do Niej częste akty strzeliste, choćby tylko jednym słowem „Maryja” i to niekoniecznie wypowiedzianym, ale sercem. Chodzi o to wejrzenie na Niepokalaną."św. Maksymilian Maria Kolbe 

„Auxilium christianorum! — Wspomożenie Wiernych — z ufnością odmawiamy w litanii loretańskiej. Czy próbowałeś ten akt strzelisty powtarzać w trudnych chwilach? Jeśli będziesz to czynił z wiarą, z czułością córki czy syna, doświadczysz skuteczności wstawiennictwa twojej Matki Najświętszej, Maryi, która cię doprowadzi do zwycięstwa.”
„Starajmy się w ciągu dnia kierować ku Niej — w sercu, bez konieczności używania słów — krótkie modlitwy, akty strzeliste." „Akty strzeliste nie paraliżują pracy, podobnie jak bicie serca nie przeszkadza ruchom ciała.” 
„Stosuj te święte “ludzkie sposoby”, które ci doradzałem, aby nie zapominać o obecności Bożej: akty strzeliste, akty Miłości i zadośćuczynienia, komunie duchowe, “spojrzenia” na wizerunek Najświętszej Maryi Panny…”św. Josemaria Escrivá 

„Możesz modlić się podczas pracy. Praca nie przeszkadza w modlitwie, ani modlitwa nie przeszkadza w pracy.  Potrzeba tylko zwykłego wzniesienia myśli ku Niemu. Wystarczy, ze powiemy: Kocham Cię, Boże, ufam Ci, wierzę w Ciebie, potrzebuję Cię teraz. Właśnie takie zwyczajne słowa. To są cudowne modlitwy."bł. Matka Teresa z Kalkuty 


Mogą to być fragmenty Pisma Świętego, np.

Bądź wywyższony, Boże, ponad niebo,
a Twoja chwała ponad całą ziemię! (Ps 57, 6),

Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów,
do Ciebie się uciekam. (Ps 143, 9)

Pan mój i Bóg mój! (J 20,28)

Panie, jeśli chcesz możesz mnie oczyścić. (Łk 5,12)

Panie, żebym przejrzał. (Łk 18, 41)

Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną! (Łk 18, 39)

Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. (Łk 23, 42)
(słowa dobrego łotra, który został ukrzyżowany z Jezusem)

Tak, Panie! Ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. (J 11, 3-7)
(Słowa Marty siostry Łazarza, którego Jezus przywrócił do życia)

O Jezu, nadzieją moją i ucieczką moją Ty jesteś. (Ps 30, 4)

 

Akty strzeliste ułożone przez świętych

"O Boże mój, wolałbym umrzeć miłując Ciebie, niż żyć choć chwilę, nie kochając... Kocham Cię mój Boski zbawicielu, ponieważ za mnie zostałeś ukrzyżowany (...), ponieważ pozwalasz mi być ukrzyżowanym dla Ciebie" - św. Jan Maria Vianney

„Kocham Cię, Boże, ufam Ci, wierzę w Ciebie, potrzebuję Cię teraz”. – bł. Matka Teresa z Kalkuty

Wiersz na dziś

Do Jezusa z warszawskiej katedry - ks. Jan Twardowski

Jezu z warszawskiej katedry,
Jezu czarny i srebrny -
cierpiący - rzuć na ręce
niemego smutku więcej

Jeszcze jedno cierpienie,
jeszcze jedno rozstanie -
lampę jasną na stole,
jak najmniejsze mieszkanie

Bardziej gorzką niewdzięczność -
pożegnania, powroty -
okno takie, by księżyc
dowiązywał się złoty

Jeśli las - to szumiący,
jeśli rzeki - urwiste

a serce na złość ludziom
i naiwne, i czyste