Regina Caeli

Antyfona Regina Caeli jest odmawiana w okresie od Wielkanocy do święta Zesłania Ducha Świętego zamiast modlitwy Anioł Pański.

Czas trwania 0:51

Zaloguj się, jeśli chcesz pobrać.

Wiersz na dziś

*** Że właśnie taki dzień... - ks. Jan Twardowski

Że właśnie taki dzień, że właśnie takie dnie
zmęczenia w oczach cień, spokoju trochę w śnie -
że wiśni pełen sad, że wolna droga w świat
maleński, opuszczony, w powstaniu obtłuczony
Pan Jezus zamyślony powtarza - Rzucisz mnie -